Pri montaži klimatske naprave moramo biti tekom izbora lokacije montaže notranje in zunanje enote pozorni na več dejavnikov, predstavljenih v nadaljevanju. 

Ena iz med najpomembenjših stvar, ki jo moramo preveriti pred izbiro in montažo klimatske naprave sta lokaciji montaže notranje in zunanje enote klimatske naprave. 

 

Namestitev notranje enote:

Najpogosteje so notranje enote split klimatskih naprav stenske, nameščene na vrh stene, lahko pa imamo tudi talne ali stropne notranje enote, ki se vgrajujejo v spuščene strope. 

Pomembne stvari, ki jih moramo upoštevati pri določitvi lokacije notranje enote klime so med drugim:

- Paziti moramo, da na poti zračnega toka, ki bo pihal iz klime ni ovir ali preprek;

- Notranja enota naj prav tako ne bo nameščena tako, da bo pihala direktno  v ljudi, ko le ti npr. sedijo za mizo;

- Notranja stenska enota potrebuje na vsaki strani vsaj 10-20cm prostora, nameščena pa naj bo vsaj 2 metra od tal.

 

Namestitev zunanje enote:

Namestitev zunanje enote v enostanovanjskih hišah ni težava, saj morajo uporabniki biti pozorni le, da ne kršijo morebitnih občinskih prostorskih aktov. Večja težava se pojavi pri večstanovanjskih stavbah, kjer je poleg občinskih prostorskih aktov potrebno preveriti tudi kateri posegi so dovoljeni na fasadi, potrebno pa je pridobiti tudi 75% soglasje etažnih lastnikov. V kolikor uspemo zunanjo enoto namestiti na balkonu in da le ta ne spreminja zunanjega videza, soglasje npr. ni potrebno. V kolikor živite v najvišjem nadstopkju, je smiselno preveriti tudi ali se zunanja enota lahko namesti na streho. 

Poleg zgoraj navedenega je pomembno, da pri določitvi lokacije zunanje enote klime upoštevamo še sledeče:

- Paziti moramo, da je okoli zunanje enote omogočen zadosten pretok zraka;

- Zunanja enota naj ne bo preveč blizu oken, saj je lahko njen (še tako minimalen) hrup hitro moteč;

- Zunanja enota mora biti pritrjena na ustrezne nosilce in konzole, ki preprečujejo prenos tresljajev na zidove stavbe.

 

Ekipa Elektro Zavodnik ima bogate dolgoletne izkušnje na področju montaže klimatskih naprav na še tako neobičajnih mestih, zato nas v primeru dvomov pokličite in z veseljem se bomo oglasili na ogledu ter vam ponudili najboljšo možno rešitev za montažo vaše nove klimatske naprave.